O nás

Sme súkromná firma DRAHSTAV spol. s r.o., ktorá bola založená v roku 2008 so zameraním na stavbu, rekonštrukciu, opravu a údržbu železničných vlečiek.

Naši odborne spôsobilí pracovníci s dlhoročnou praxou sú zárukou nielen kvalitnej práce ale aj zárukou splnenia technických požiadaviek na špecifický druh činností súvisiacich s nami vykonávanou prácou splnením legislatívnych noriem v danej oblasti – dodržaním dráhových predpisov a noriem.

 Konkrétne sa jedná o stavbu nových resp. rozšírenie stávajúcich železničných vlečiek  materiálom novým alebo užitým, rekonštrukcie morálne zastaralých alebo opotrebovaných častí železničných vlečiek materiálom novým alebo užitým, ďalej o vykonávanie opráv závad na železničnom zvršku a železničnom spodku spôsobených prevádzkou na koľajách  a výhybkách a fyzickým opotrebovaním (výmena ojazdených koľajníc, výmena znečisteného štrkového lôžka, výmena ojazdených súčastí výhybky – jazyky, opornice, prídržnice, srdcovky a pod., oprava rozchodu, oprava vzájomnej výškovej polohy koľajnicových pásov, výmena zhnitých drevených podvalov resp. poškodených betónových podvalov, regenerácia betónových podvalov výmenou zhnitých drevených hmoždiniek za polyetylénové, vyregulovanie prestavnej časti výhybky – oprava zaklesávania záverových hákov, rozovretia jazykov, výmena opotrebovaných čapov, úprava šírky žliabku prídržnice, obrúsenie rozvalcovaného hrotu srdcovky, oprava priecestí, zarážadiel, odvodnenie koľajiska), vykonávanie bežnej údržby na železničnom zvršku a železničnom spodku – koľajách a výhybkách spôsobených prevádzkou (dotiahnutie uvoľneného upevnenia koľajnicových pásov a spojkových skrutiek s ich premazaním, dodávka a výmena nových resp. užitých opotrebovaných súčastí upevnenia – zvierky, skrutky, pružné krúžky, podkladnice, spojky, vyčistenie a úprava priekop, priepustov, mostných objektov, atď.).