Realizované stavby

Našimi zákazníkmi boli a sú viacerí prevádzkovatelia železničných vlečiek:

PALMA Group, a.s. Bratislava, KERKOSAND, spol. s r.o. Šajdíkové Humence,
Doprastav, a.s. Prefa Bratislava, Max Aicher Recycling, s.r.o. Leopoldov, AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom, Green Integrated Logistics (Slovakia) s.r.o. Sládkovičovo, Belar, a.s. Dunajská Streda, COMAX-TT, a.s. Trnava, Slomatec, s.r.o. Bratislava, Nafta, a.s. Veľké Leváre, INVESTEX GROUP, s.r.o. Zvolen, Brentag Slovakia, s.r.o. Pezinok, Zberné suroviny, a.s. Žilina, ŽOS Trnava, a.s., CHEMOLAK, a.s. Smolenice, LESY SR š.p. Smolenice, ZANINONI LOGISTIC, s.r.o. Sládkovičovo.

Pre ilustráciu uvádzame na niekoľkých príkladoch konkrétny rozsah prác:

KERKOSAND, s.r.o. Šajdíkove Humence

–        výmena 144 ks zhnitých drevených podvalov za užité betónové podvaly SB5 s polyetylénovými hmoždinkami so súčasnou úpravou rozchodu vrátane dodávky betónových podvalov, odstránenie výškovej presadliny pred koľajovou váhou podbitím a regenerácia prehnitých drevených hmoždiniek za polyetylénové na betónových podvaloch, oprava železničných priecestí v počte 2 ks, dodávka a výmena deformovaného ľavého jazyka na výhybke, vyregulovanie výmeny na troch výhybkách, vyrovnanie vybočených stykov, atď.

ŽOS, a.s. Trnava

-          výmena 50 ks zhnitých drevených podvalov na výhybkách, oprava zaklesávania záverových hákov, oprava šírky žliabkov na prídržniciach, obrúsenie rozvalcovaných hrotov srdcoviek, oprava rozchodov na viacerých koľajách a výhybkách, atď.

COMAX-TT, a.s. Trnava

-          dotiahnutie upevnenia koľaje a spojkových skrutiek v dĺžke 530 m, spojená s výmenou opotrebovaných súčastí zvršku, vyrovnanie vybočených stykov, oprava výškovej presadliny, regenerácia betónových podvalov výmenou drevených hmoždiniek za               polyetylénové, výmena prehnitých drevených podvalov za nové, súčasne s úpravou nevyhovujúceho rozchodu, atď.

ZANINONI, s.r.o. Sládkovičovo,

-          sprevádzkovanie nepoužívanej vlečky – vyčistenie vlečky od trávy, kríkov a stromov, vykonanie bežnej údržby, vyčistenie a sprevádzkovanie odbočnej výhybky vlečky – oprava rozchodu, šírky žliabku na prídržnici, zaklesávania záverových hákov, nátery námedzníka a závažia, oprava výškovej presadliny a vzájomnej výškovej polohy koľajnicových pásov, zriadenie zemného zarážadla na konci koľaje, vybavenie vlečky dopravnými návesťami, atď.

Ecorec  Slovensko s.r.o. Pezinok,

-          výmena 42 ks zhnitých drevených podvalov na výhybke za nové, výmena 40 ks zhnitých drevených podvalov za užité betónové, výmena 15 ks zhnitých drevených podvalov za užité drevené podvaly, uprava rozchodu na koľaji a výhybke