Kontakt

Sídlo firmy:

DRAHSTAV spol. s.r.o.
Čerešňová 20/458
919 51 Špačince

IĆO: 44534248
DIČ: 2022731579
IČ DPH: SK2022731579

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro
Vložka č.: 23026/T

Kontakt:

konateľ – Ing. Milan Vrška  mobil: 0903 034526
milan.vrska@drahstav.sk

konateľ – Andrej Dusík mobil: 0904 298881
andrej.dusik@drahstav.sk